İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
  •  
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
Ders Konuları

when ve where Kullanımı / Using when ve where

Bazı durumlarda, adjective clause mekanları veya belli bir vakti nitelemek için kullanılabilir. Mekanlardan veya vakitten bahsedeceğimiz zaman, preposition da kullanırız. Böyle durumlarda "which + preposition" kullanabildiğimiz gibi, "when" veya "where" de kullanabiliriz.

The cafe was very neat. We ate lunch in that cafe.

The cafe which we ate lunch in was very neat.

The cafe in which we ate lunch was very neat.(formal)

The cafe that we ate lunch in was very neat.

The cafe we ate lunch in was very neat.

 

 

  

Mekan belirten bu cümlede, "which + preposition" yerine "where" de kullanabiliriz.

Dikkat: "Where" ve "when" kullanılacağı zaman, preposition kullanılmaz!

İngilizce dilbilgisinde ilgeçler ( prepositions) sadece which ilgi zamiri ile kullanılabilir.

The cafe where we ate lunch was very neat.

 

 

 

That city is very crowded. I lived there for a year.

Bu cümlede, "there" kelimesinin "in that city" manasında olduğunu görüyoruz.

That city where I lived for a year is very crowded.

 

 

 

Saturday is the day. My parents will arrive on that day.

Saturday is the day, on which my parents will arrive.

Saturday is the day, that my parents will arrive.

Saturday is the day, when my parents will arrive.

Saturday is the day, my parents will arrive.

Örnekte de görüldüğü gibi, vakit yerine "which" kullanılacağında preposition kullanılır, ancak "that" ve "when" preposition olmadan kullanılmalıdır. Bir diğer yöntem de omit yapmaktır.

Adjective clause içinde "when" kullanımı çok yaygın değildir.

 

Burada bahsetmemiz gereken bir başka sıkıcı kural daha var. Adjective clause ile birleştirmek istediğimiz vakit bildiren ifadelerde preposition sadece "which" den önce gelebilir. (on which gibi). That kullanımı, omitting gibi diğer durumların hiçbirinde preposition kullanılmaz.

 

 

 

"Adjective clause"ları günlük hayatta sık sık kullanırız. Unutmayalım ki, burada amaç sadece iki cümleyi birleştirmek değil, cümle içindeki bir ismi nitelemek ve o isim hakkında daha detaylı açıklama yapmaktır.