İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
  •  
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
Ders Konuları

such....... that, so....... that

We don't want to stay inside because the weather is very good.

This is such a good weather that we don't want to stay inside.

The weather is so good that we don't want to stay inside.

 

 

 

İngilizce konuşurken sıkça kullanacağımız  bu ifadeler de sebep-sonuç ilişkisi kurarlar.

It was such good food that I wanted to have another plate.

The food was so good that I wanted to have another plate.

 

 

 
such adjective
such...... that tabiri, araya sıfat tamlaması alır.
noun that
Such good food that

 

so adj. / adv.
so...... that tabiri ise, araya sıfat veya zarf alır.
that
so good that
 

 

 

They were such naughty kids that their mother couldn't stop them.

Those kids were so naughty that their mother couldn't stop them.

 

 

 

"So that" tabirinin arasındaki sıfatı nitelemek için "few, little, many, more" miktar belirteçlerini kullanabiliriz.

There were so many people that there weren't any tickets left for us.

He had so little time that I couldn't talk to him.

Son Gelen Soru

such.......that such...that ve so...that kalıpları sıfat ile iki cümleyi birbirine bağlar. Kullanılan sıfat pekiştirilmiş olur. ikisi arasındaki fark ise such'dan sonra sıfat+isim kullanılabilir fakat so'dan sonra sadece sıfat kullanılır. Örnek verecek olursak: 'He is so tall that he can touch the ceiling'. 'O kadar uzun ki tavana değebilir'. 'She is such a good person that she tries to help everybody.' 'O kadar iyi bir insan ki herkese yardım etmeye çalışır.' Cevabı ve devamı için tıklayın >>