İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
  •  
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
Ders Konuları

who, whom, that Kullanımı / Using who, whom, that

I have an uncle.He is a teacher.

Kişi zamiri (özne) yerine "who" kullanarak bu iki cümleyi bağlarız.

 

Sıfat cümleciklerinin ingilizce dilbilgisinde yer alan en belirgin özelliği, cümle içinde ortak bir isimin bulunmasıdır. Bu nedenle, burada yaptığımız ilk şey, iki cümledeki ortak isimi bulmaktır.

 

İki cümlede de ortak olan "an uncle" kişisidir. İkinci cümledeki "uncle" ile ilgili bilgiyi, birinci cümle ile beraber sunmak için kısaca subject pronoun (kişi zamiri) yerine "who" sözcüğünü koyuyoruz.

I have an uncle. He is a teacher.

I have an uncle who is a teacher.

 

 

 

I have a friend. He works in that office.

 

Ortak kullanılan isim "my friend"

I have a friend who works in that office.

 

 

 

Göreceğiniz gibi, adjective clause olarak kullanılan cümle, hemen ismin arkasından gelip, bize o isim ile ilgili bilgi veriyor. Eğer cümlede başka tümleç varsa, adjective clause'dan sonra gelebilir.

 

We saw a womanin the street.Shewas carrying a bag

We saw a woman whowas carrying a bagin the street.

 

 

 

Mantıklı olduğu takdirde, iki cümleden istediğimizi öne alabiliriz.
The new student is from Japan. She sits next to me.
The new student, who is from Japan, sits next to me.
Japonya'dan olan yeni öğrenci, yanımda oturur.
The new student, who sits next to me, is from japan.
Yanımda oturan öğrenci, Japonya'dandır.

Bu iki cümle arasındaki tek fark vurgudadır. Demek ki ingilizce konuşurken de, aynı Türkçe'deki gibi vurgulamalar yaparız.

 

 

 

"who" yerine "that" de kullanabiliriz. Mana değişmez.

 
 The new student, that sits next to me, is from Japan.

 

 

 

Şu ana kadar incelediğimiz örneklerde, hep "subject pronoun" yerine "who" veya "that" koyduk.
I, he, she, it, we, you, they

 

 

 

I know Mr Bush. Ayşe hates him.
Bu iki cümledeki ortak isim, ikinci cümlede "object pronoun" ile nitelenmiş.
me, him, her, it, us, you, them

 

Benzer durumla soru kelimelerini anlatırken de karşılaşmıştık. Tıpkı soru cümlelerinde olduğu gibi, burada da object pronoun yerine aslında "whom" koymalıyız. Ancak günlük hayatta whom çok fazla kullanılmadığı için, burada da "who" yazabiliyoruz.

 

 

 

 

Burada da "that" kullanabiliriz.

I know Mr Bush, that Ayşe hates.

 

I met a woman at the party yesterday. I really liked her.

I met a woman whom I really liked at the party yesterday.

I met a woman that I really liked at the party yesterday.

 

 

 

 

Ayrıca ortak öğe object pronoun olduğu zaman, bağlacı tamamen de kaldırabiliriz. Buna "omit" yapmak denir (omitting). Önceki konularda da "omit" uyguladığımız yerler vardı.

 I met a woman I really liked at the party yesterday.

 

 

 

Who ve whom sözcüklerinin, adjective clause için kullanımı bu şekildedir. Bu iki soru kelimesi, insanları nitelemek için kullanılır. Şimdi de insanlardan değil de, nesnelerden bahsedelim.

Son Gelen Soru

tanımlamalar who ve which kelimeleri yan cümlecik olarak kelimeleri tanımlayabiliyor. örneğin: the man who lives next door has been arrested. the pencil which is under the table is black. Cevabı ve devamı için tıklayın >>