İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
  •  
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
Ders Konuları

Diğer Sebep-Sonuç İfadeleri / Other Expressions of Cause-Effect

 

Özellikle ingilizce yazı dilinde sıkça karşılaştığımız "Therefore", "consequently", "as a result" gibi bağlayıcı kelimeler, sadece mana olarak ilişki kurarlar. İki clause arasına nokta koymak gerekir. Bunlara İngilizce dilbilgisinde  "result transitions" denir. Bahsettiğimiz bu bağlaçlar, "beklenen sonuç" bildiriyor.

I was late. Therefore I couldn't wait for you.

I was late.  As a result, I couldn't wait for you.

I was late. Consequently, I couldn't wait for you.