İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : [email protected]
BEGINNER
  •  
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
Ders Konuları

Gerunds

 

Listedeki fiiller ile gerund kullanmamız gerekir.

 

 

admit
The criminal admitted stealing the jewels.
avoid
You shouldn't avoid seeing your friends.
dislike
I dislike running.
enjoy
Does he enjoy watching tv?
finish
I haven't finished doing the laundry yet.
imagine
Children often imagine being a superhero.
quit
You should quit smoking.
recommend
Doctors recommend not sleeping too much.
regret
I regret not listening to my teacher.
stop
Why should I stop talking?
suggest
He suggested making a cake.
 

 

 

Gerund ile en çok kullanılan fiillerden biri "go" fiilidir.

go swimming

go sailing

go shopping

go sightseeing

go camping

go hunting

go cycling

go dancing

 

 

 

 

Gerund kullanımı, continuous tenseler ile karıştırılmamalıdır. Unutmayalım ki, tense ekleri sadece yükleme gelebilir. Gerund formu ise, yüklem haricinde, cümleye isimleştirilerek eklenecek diğer fiiller için kullanılır. Başka bir deyişle, gerund içeren cümlede yüklem olarak kullanılan farklı bir fiil (veya yardımcı fiil) mutlaka vardır.  Günlük İngilizce konuşmalarda gerund ve infinitivlerin hangi fiiller ile kullanıldığını pratik yaparak daha iyi kavrayacaksınız.

Son Gelen Soru

anlam Birinci cümlede sarsıntının bir bölümünün hissedildiği vurgulanırken, ikinci cümlede ise sarsıntının tamamının hissedildiği vurgulanmıştır. Cevabı ve devamı için tıklayın >>